Voorwaarden en regels bij deelname

Goed dat je meeloopt met 24 uur Samen tegen Kanker! 

Op deze editie is een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer of team zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor de goede doelen zo groot mogelijk wordt. 

Het evenement is rookvrij dus hiermee stemt u toe om op het terrein NIET te roken.

Bij onverhoopte afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door Covid of extreme weersomstandigheden, vindt geen restitutie van de reeds gedoneerde gelden (inschrijfgelden en donaties) plaats. Deze gelden zullen als giften voor de goede doelen zoals aangegeven worden aangewend. Mocht er een mogelijkheid zijn om het evenement, eventueel in aangepaste vorm, na verschuiving in hetzelfde kalenderjaar plaats te laten vinden, dan worden de reeds gedoneerde gelden en inschrijvingen doorgeschoven naar die editie.

Ook is de organisatie, de Stichting Goede Doelen de Liemers e.o. van de 24 uur Samen tegen Kanker, dan niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten. 

De deelnemer beseft en gaat ermee akkoord dat de organisatie nieuwe, aanvullende maatregelen kan moeten nemen die de overheid de organisatie oplegt in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. De deelnemer accepteert deze nieuwe maatregelen ook als deze na haar/zijn inschrijving bekend zijn geworden en gaat zich er ook aan houden. Deze nieuwe maatregelen geven geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Zoals bij de meeste evenementen, geldt dat deelname geschiedt op eigen risico. Wij gaan er ook vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan het evenement mee te kunnen doen. Wij als organisatie zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor het evenement 24 uur Samen tegen Kanker. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan een volgende editie. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. 

Tot slot: veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan het evenement 24 uur Samen tegen Kanker.


Stichting Goede Doelen de Liemers e.o.